pro. 28

Financijski i operativni plan za 2018. godinu

U nastavku donosimo Financijski i operativni plan za 2018. godinu te obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu.
Financijski plan za 2018. - UTIM
Operativni plan za 2018. - UTIM
Obrazloženje financijskog plana za 2018. - UTIM

pro. 22

Održana Izvještajna skupština UTIM-a

Udruga tjelesnih invalida Međimurja održala je u srijedu, 20.12.2017., Izvještajnu skupštinu s početkom u 10,00 sati, u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje, bana Josipa Jelačića 22b u Čakovec.
Nakon pozdravne riječi predsjednika Udruge i usvajanja dnevnog reda, izabrano je radno predsjedništvo te zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika. Između ostalih točaka dnevnog reda, usvojeni su financijski i operativni plan za 2018. godinu.
 

lip. 19

Završna konferencija projekta ”Učim, učiš”

U petak 9. lipnja 2017. godine održana je završna konferencija projekta "Učim, učiš" u Gospodarskoj školi u Čakovcu. Tom prigodom su predstavljeni rezultati projekta.
Aktivnosti projekta bile su edukativne radionice stručnih suradnica Centra učenicima Gospodarske škole, terenski posjeti učenika Centra učenicima Gospodarske škole, terenski posjeti učenika Gospodarske škole učenicima Centra, terenski posjeti poslodavcima, održavanje okruglog stola, zajedničko druženje učenika koji su sudjelovali na projektu, te održavanje sastanaka s partnerima na projektu, kao i održavanje početne i završne konferencije. U aktivnosti projekta bilo je uključeno 55 učenika, od toga 28 učenika iz Centra za odgoj i obrazovanje, te 27 učenika iz Gospodarske škole. Održane su 3 edukativne radionice, 24 terenskih posjeta učenika i 11 terenskih posjeta poslodavcima.
U posjete poslodavcima učenici Centra išli su kako bi stekli uvid u određeno zanimanje u realitetu. Poslodavci koji su nam omogućili uvid u to su Beauty centar Relax, Calzedonia d.o.o., Frizerski salon “Cut”, Frizerski salon “Mix”, Gradsko komunalno poduzeće “ČAKOM”, Socijalna zadruga “Humana nova”, Studio za nokte “Fundesign” i vrtni centar “Iva”. Također je održan okrugli stol teme „Mogućnosti i perspektive zapošljavanja ranjivih skupina“. Cilj okruglog stola bio je povezivanje odgojno-obrazovnog, javnog i poslovnog sektora radi razmjene iskustava i ostvarivanja potencijalne suradnje.
Za sam kraj konferencije, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Međimurja Branko Baksa uručio je šivaću mašinu „Singer“ Centru za odgoj i obrazovanje.
Zahvaljujemo partnerima projekta, svim učenicima i poslodavcima, te svima ostalima koji su aktivno sudjelovali u provedbi projekta! Nadamo se i vjerujemo kako će ovaj projekt i nakon svog završetka pružiti mnogo dobrobiti učenicima.
Donator projekta "Učim, učiš" koji će završiti 28. lipnja 2017. godine je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

lip. 08

Prikaz aktivnosti na projektu ”Učim, učiš”

Udruga tjelesnih invalida Međimurja započela je 28. prosinca 2016. godine provedbu projekta „Učim, učiš“ čiji je donator Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Partneri u projektu su Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Međimurska županija. Korisnici projekta su učenici šestih, sedmih i osmih razreda Centra te učenici drugih razreda Gospodarske škole (smjer frizer, krojač, kozmetičar, cvjećar/vrtlar).
Projekt je usmjeren na promicanje i povećanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju, unapređenje životnih vještina, poticanje osobnog razvoja, stjecanje vještina za srednjoškolsko obrazovanje, razvoj samopouzdanja i sigurnosti u odlučivanju zanimanja, priprema za samostalan rad, povećana razina informiranosti i osviještenosti o važnosti socijalnog uključivanja, te uspostavljanje suradnje s potencijalnim poslodavcima na području Međimurske županije s ciljem lakšeg zapošljavanja i socijalnog uključivanja ranjivih skupina.
Tijekom provedbe projekta održani su sastanci s partnerima, edukativne radionice za učenike Gospodarske škole (3), terenski posjeti učenika Centra za odgoj i obrazovanje učenicima Gospodarske škole (17), terenski posjeti učenika Gospodarske škole učenicima Centra za odgoj i obrazovanje (7), te terenski posjeti poslodavcima (11). Također, održana je početna konferencija projekta i okrugli stol tematike „Mogućnosti i perspektive zapošljavanja ranjivijih skupina“. Projekt „Učim, učiš“ će završiti 28. lipnja 2017. godine.

tra. 06

Financijski izvještaj za 2016.godinu

Financijski izvještaj 2016

tra. 06

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

velj. 08

Započeli smo s projektom „Učim, učiš“

Projekt „Učim, učiš“ provodi Udruga tjelesnih invalida Međimurske županije u suradnji s partnerima Međimurskom županijom, Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec i Gospodarskom školom Čakovec s ciljem stjecanja vještina za srednjoškolsko obrazovanje i pripreme za samostalni rad djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom. U sklopu projekta do sad su održane tri edukativne radionice za učenike drugih razreda Gospodarske škole Čakovec na kojima su se kroz interaktivne vježbe upoznali s načinom rada s djecom s teškoćama u razvoju. Radionice su vodile psihologinja Tatjana Žižek i pedagoginja Dinka Žulić iz Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. U dvorani Zrinski zgrade Scheier u Čakovcu je 27. siječnja 2017. održana početna konferencija na kojoj smo javnost upoznali s ciljevima, planiranim aktivnostima i s partnerima projekta. Završili smo s prvim susretima i druženjem učenika Centra za odgoj i obrazovanja Čakovec s učenicima drugih razreda Gospodarske škole Čakovec. Nastavljamo s radionicama na kojima će se učenici s teškoćama u razvoju i invaliditetom upoznati s osnovama zanimanja vrtlar, cvjećar, krojač, frizer i kozmetičar. Donator projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. DSC_0352 width="5471" DSC_0323 DSC_0525 ????????????????????????????????????

velj. 02

Natječaj za koordinatora Saveza udruga OSI MŽ

Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO Koordinator/ica Saveza - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, ugovor o radu na određeno vrijeme (od 01.03.2017. do 31.12.2017. godine), mogućnost na neodređeno, probni rad 2 mjeseca MJESTO RADA: Čakovec, Međimurska županija OPIS RADNIH ZADATAKA I ODGOVORNOSTI KOORDINATORA/ICE: - planira, koordinira i prati provedbu operativnih i strateških planova, provodi operativne zadatke / aktivnosti, ­ upravlja financijama (prati i vrednuje financijski plan, prati likvidnost organizacije i naplatu te priprema financijske planove/izvještaje), ­ izrađuje godišnje narativne izvještaje (za Savez i konsolidirani za sve članice Saveza), ­ prati javne natječaje te izrađuje projektne prijedloge za domaće i međunarodne donatore i po potrebi provodi projekte te izrađuje narativne i financijske izvještaje projekata, ­ vodi brigu o članicama, partnerima i suradnicima u cilju unapređenja dugoročne suradnje ­ saziva i vodi operativne organizacijske sastanke, ­ upravlja internim komunikacijskim kanalima i alatima, - planira, organizira i vodi djelatnosti promidžbe, oglašavanja, odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti, predstavlja organizaciju na konferencijama, sajmovima i drugim događajima, - osigurava potrebna sredstva i opremu za rad, - upravlja bazom volontera, resursa i ostalim bazama Saveza, - vodi administrativne poslove, - redovito prati relevantne politike/promjena zakona, zagovara na lokalnoj i nacionalnoj razini interese Saveza, - uvodi i koordinira razvoj sustava kvalitete za neprofitne organizacije, - brine se o zaštiti na radu. UVJETI: - magistar ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera, - minimalno 1 godina radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama (projekt/program), - znanje o metodama, procesima, procedurama i tehnikama projektnog upravljanja, - iskustvo u prikupljanju sredstava i upravljanju financijama, - iskustvo u prenošenju znanja, - iskustvo u odnosima s javnošću, - napredno poznavanje i korištenje računala, - engleski jezik (minimalno B2), aktivno u govoru i pismu, - izražene organizacijske i komunikacijske vještine, - visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu, - iskustvo rada u timu, - proaktivan pristup rješavanju izazova. PREDNOST: - dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira djelovanja udruga osoba s invaliditetom, - poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije. NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA: Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo i preporuke na e-mail: suosimz@gmail.com ili poštom na adresu: Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec, s naznakom: „ZA NATJEČAJ - RADNO MJESTO KOORDINATORA/ICE SAVEZA“. Rok za podnošenje prijave je 13.02.2017. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati/kinje koji ulaze u drugi krug selekcije bit će obaviješteni o rezultatima telefonskim putem 17.02.2017. godine. 21.02.2017. održat će se testiranje i razgovor s odabranim kandidatima/kinjama. Ostali kandidati o rezultatima natječaja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.

velj. 02

Pokrenut Info-telefon za starije osobe

U sklopu projekta “GERO-AGE”, koji za cilj ima povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba te smanjenje njihove diskriminacije kroz podizanja svijesti zajednice, pokrenut je INFO telefon za starije osobe. Linija je dostupna za starije osobe s područja Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Na broju 099/637 90 88 svaku srijedu će dežuruti stručnjaci koji će korisnicima/ama pružati informacije o pravnim pitanjima (primjerice doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, kako zaštititi svoju imovinu i zaštiti se od prijevare…). Projekt provodi ACT Grupa u partnerstvu sa Centrom za pomoć u kući Međimurske županije, Udrugom umirovljenika Grada Varaždina i Mrežom udruga Zagor. Više o tome:http://tinyurl.com/hkjejyt

sij. 10

Operativni i financijski plan za 2017. godinu

Operativni plan za 2017. godinu Financijski plan za 2017. Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu Opći akt o financijskom poslovanju operativni-plan_2017 financijski-plan-npf-2017_utim financijski-plan_utim opci-akt_utim

Stariji članci «