«

»

tra. 21

Prijavi se na manifestaciju „Upoznaj svoj grad!“ u Čakovcu

Udruga tjelesnih invalida Međimurja u sklopu akcije „Osvijesti se!“ organizira 09. svibnja 2015. u centru grada manifestaciju "Upoznaj svoj grad!" s ciljem osvještavanja i senzibiliziranja lokalne zajednice, a osobito mladih od 15. do 18. godina, o prilagođenosti okoline i pristupačnosti javnih ustanova u gradu Čakovcu za potrebe osoba s invaliditetom. Prijavite se s imenom i prezimenom i brojem za kontakt do 01. svibnja 2015. preko e-maila: utimck@yahoo.com Akcija je sufinancirana iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Apply to manifestation „Upoznaj svoj grad!“ in Čakovec The Association for persons with physical disabilities of Medjimurje County are going to organize a manifestation „Upoznaj svoj grad!” 09.05.2015. in the city center. Manifestation is going to be organized in order to increase social awareness of the local community, especially young people aged 15 – 18, about suitability of environment and accessibility of public institutions for the people with physical disabilities. Apply by e-mail: utimck@yahoo.com giving your full name and contact number, until Friday, 01.05.2015. Action is co-funded by the EEA Grants and Norway grants. logo_u_boji_srednji_hrlogo-350 letak - osvijesti seletak_osvijesti_se_A5.2-page-001