«

»

kol. 18

Osnaživanje mladih s invaliditetom i mladih s problemima u ponašanju za njihovo uključivanje na tržište rada

U okviru projekta „Brzi start!“ smo u  lipnju počeli s aktivnostima Inkluzivnog kutka. Projekt je pokrenut u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, ugovarajuće tijelo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci, od 29. prosinca 2014. do 28. prosinca 2015. godine. Ukupna vrijednost projekta je 199.884,00 kuna. Aktivnosti Inkluzivnog kutka namijenjene su krajnjim korisnicima projekta, mladima s invaliditetom i mladima s problemima u ponašanju u dobi od 15. do 21. godine života. Cilj aktivnosti planiranih u sklopu ovog elementa je motivirati mlade i pomoći im da se aktivno uključe u život lokalne zajednice. Nakon edukacije za volontere koju su mladi prošli i njihovog uključivanja u svijet volontiranja, započeli smo s grupnim podrškama koje vodi Udruga tjelesnih invalida Međimurja u suradnji s partnerskom organizacijom Udrugom za pomoć djeci i mladeži „Osmijeh“. Cilj  grupnih podrški je osnažiti mlade s invaliditetom i mlade s problemima u ponašanju za njihovo uključivanje na tržište rada. DSC_0975DSC_1072DSC_0003DSC_1092