«

»

sij. 05

Održana završna konferencija projekta “Brzi start!”

Udruga tjelesnih invalida Međimurja provodila je projekt „Brzi start!“ u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, ugovarajuće tijelo Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Partneri u projektu su Udruga za pomoć djeci i mladeži „ Osmijeh“ i Međimurska županija. Projekt se provodio od 29. prosinca 2014. do 28. prosinca 2015. godine. Projekt je bio usmjeren na unapređivanje sposobnosti zaposlenika i aktivnih članova organizacija civilnog društva za neposredni rad s mladima s invaliditetom i mladima s problemima u ponašanju u Međimurskoj županiji te uspostavljanje suradnje s potencijalnim poslodavcima na području Međimurske županije s ciljem lakšeg zapošljavanja i socijalnog uključivanja ranjivih skupina. S ciljem predstavljanja rezultata projekta, 18. prosinca 2015. godine održana je završna konferencija projekta. Nazočne su pozdravile i predstavnice projektnih partnera Sonja Tošić-Grlač te Jelena Čugalj zahvalivši se svima na dolasku. Ivana Vimer, voditeljica projekta, predstavila je rezultate rekavši da su partneri zadovoljni postignutim ciljevima i ostvarenim rezultatima. U aktivnosti Inkluzivnog kutka bilo je uključeno ukupno 32 mladih osoba s invaliditetom i mladih s problemima u ponašanju, održano je 16 grupnih podrški te 42 sata individualnog savjetovanja. Osim toga, u edukacije za osnaživanje i jačanje kapaciteta stručnjaka bilo je uključeno dvadesetak stručnjakinja iz pomagačkih zanimanja koje svakodnevno rade s ranjivim skupinama, a koje su na edukacijama stekle korisna dodatna znanja, vještine i alate koje mogu koristiti u radu s mladima. DSC_0882 DSC_0879 DSC_0878 Partneri su zadovoljni postignutim rezultatima i suradnjom na projektu, a „Brzi start!“ predstavlja početak razvoja suradnje između civilnog, javnog i privatnog sektora koju treba njegovati i nastaviti.