«

»

svi. 06

Održana Izborna skupština Udruge tjelesnih invalida Međimurja

Izbornu skupštinu Udruge tjelesnih invalida Međimurja održali smo 06. Svibnja 2016. u restoranu ''Pilka'' koja je trajala od 10 do 12:30 sati. Nakon pozdravne riječi predsjednika Udruge Branka Bakse i prihvaćanja dnevnog reda, izabralo se radno predsjedništvo te se utvrdio broj prisutnih članova i kvoruma. Slijedio je izbor verifikacijske komisije te zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. Predsjednik Udruge dao je izvješće o radu UTIM-a za 2015. godinu i financijsko izvješće za 2015. godinu. Nadalje, skupština je razriješila dužnosti predsjednika, upravnog odbora, nadzornog odbora i stegovne komisije. Zatim je slijedio izbor predsjednika za kojeg je izabran Branko Baksa, u upravni odbor izabrani su Petra Pavičić, Predrag Kočila, Dragan Turk, Danica Vabec i Branko Baksa, a novi nadzorni odbor čine Marija Črnjak, Branko Bajzek i Marijana Martinjak. Nakon javnog glasanja predstavničkih tijela, skupština je donijela Operativni plan za 2016. godinu te Strateški plan od 2016. do 2020. godine. Predsjednik Udruge uručio je zahvalnicu najvolonteru. Ta je čast pripala Sari Križarić te joj ovim putem još jednom zahvaljujemo i čestitamo. U nastavku donosimo Operativni plan za 2016. godinu i Strateški plan od 2016. do 2020. godine. Operativni plan_2016 Strateški plan Udruge_2016.do 2020. DSC_0033[1] DSC_0042[1] DSC_0044[1] DSC_0068[1] DSC_0078[1] DSC_0084[1]