«

»

velj. 02

Natječaj za koordinatora Saveza udruga OSI MŽ

Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO Koordinator/ica Saveza - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, ugovor o radu na određeno vrijeme (od 01.03.2017. do 31.12.2017. godine), mogućnost na neodređeno, probni rad 2 mjeseca MJESTO RADA: Čakovec, Međimurska županija OPIS RADNIH ZADATAKA I ODGOVORNOSTI KOORDINATORA/ICE: - planira, koordinira i prati provedbu operativnih i strateških planova, provodi operativne zadatke / aktivnosti, ­ upravlja financijama (prati i vrednuje financijski plan, prati likvidnost organizacije i naplatu te priprema financijske planove/izvještaje), ­ izrađuje godišnje narativne izvještaje (za Savez i konsolidirani za sve članice Saveza), ­ prati javne natječaje te izrađuje projektne prijedloge za domaće i međunarodne donatore i po potrebi provodi projekte te izrađuje narativne i financijske izvještaje projekata, ­ vodi brigu o članicama, partnerima i suradnicima u cilju unapređenja dugoročne suradnje ­ saziva i vodi operativne organizacijske sastanke, ­ upravlja internim komunikacijskim kanalima i alatima, - planira, organizira i vodi djelatnosti promidžbe, oglašavanja, odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti, predstavlja organizaciju na konferencijama, sajmovima i drugim događajima, - osigurava potrebna sredstva i opremu za rad, - upravlja bazom volontera, resursa i ostalim bazama Saveza, - vodi administrativne poslove, - redovito prati relevantne politike/promjena zakona, zagovara na lokalnoj i nacionalnoj razini interese Saveza, - uvodi i koordinira razvoj sustava kvalitete za neprofitne organizacije, - brine se o zaštiti na radu. UVJETI: - magistar ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera, - minimalno 1 godina radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama (projekt/program), - znanje o metodama, procesima, procedurama i tehnikama projektnog upravljanja, - iskustvo u prikupljanju sredstava i upravljanju financijama, - iskustvo u prenošenju znanja, - iskustvo u odnosima s javnošću, - napredno poznavanje i korištenje računala, - engleski jezik (minimalno B2), aktivno u govoru i pismu, - izražene organizacijske i komunikacijske vještine, - visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu, - iskustvo rada u timu, - proaktivan pristup rješavanju izazova. PREDNOST: - dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira djelovanja udruga osoba s invaliditetom, - poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije. NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA: Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo i preporuke na e-mail: suosimz@gmail.com ili poštom na adresu: Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec, s naznakom: „ZA NATJEČAJ - RADNO MJESTO KOORDINATORA/ICE SAVEZA“. Rok za podnošenje prijave je 13.02.2017. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati/kinje koji ulaze u drugi krug selekcije bit će obaviješteni o rezultatima telefonskim putem 17.02.2017. godine. 21.02.2017. održat će se testiranje i razgovor s odabranim kandidatima/kinjama. Ostali kandidati o rezultatima natječaja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.