«

»

velj. 02

Pokrenut Info-telefon za starije osobe

U sklopu projekta “GERO-AGE”, koji za cilj ima povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba te smanjenje njihove diskriminacije kroz podizanja svijesti zajednice, pokrenut je INFO telefon za starije osobe. Linija je dostupna za starije osobe s područja Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Na broju 099/637 90 88 svaku srijedu će dežuruti stručnjaci koji će korisnicima/ama pružati informacije o pravnim pitanjima (primjerice doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, kako zaštititi svoju imovinu i zaštiti se od prijevare…). Projekt provodi ACT Grupa u partnerstvu sa Centrom za pomoć u kući Međimurske županije, Udrugom umirovljenika Grada Varaždina i Mrežom udruga Zagor. Više o tome:http://tinyurl.com/hkjejyt