«

»

pro. 28

Doneseni financijski i operativni plan za 2019. godinu

Izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Međimurja održana je u subotu, 22.12.2018. godine, s početkom u 10,00 sati, u restoranu trgovačkog centra KTC u Čakovcu.
Nakon pozdravne riječi predsjednika i utvrđivanja kvoruma izabrano je radno predsjedništvo, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.
Na sjednici su doneseni financijski i operativni planovi za 2019. godinu za Udrugu i poslovnici o radu tijela Udruge; za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Skupštinu Udruge.
Nakon završetka skupštine slijedio je domjenak i neformalno druženje članova.