«

»

sij. 24

POU Čakovec provodi besplatne likovne radionice za osobe starije od 55 godina – projekt Iskra

Pučko otvoreno učilište Čakovec u sklopu projekta Iskra - iskustvo kretivnih aktivnosti, upisuje polaznike u likovne radionice za osobe starije od 55 godina. Nositelj projekta je POU Zagreb,a partneri POU Zabok, POU Libar Požega te PU Čakovec. Projekt ISKRA – Iskustvo kreativnih aktivnosti uključit će osobe starije od 55 godine s područja Međimurske, Krapinsko – zagorske, Požeško – slavonske, Osječko – baranjske županije i Grada Zagreba, u kulturne i kreativne aktivnosti razvijene u partnerskim organizacijama (Pučko otvoreno učilište Zagreb, Pučko otvoreno učilište Čakovec, Pučko otvoreno učilište Obris i Pučko otvoreno učilište Zabok) zajedničkom suradnjom polaznika i stručnjaka iz područja kulture i umjetnosti koji su stručnim usavršavanjem stekli znanja i vještine za rad sa starijim osobama, a s ciljem stvaranja uvjeta za dugoročni rad s ciljanim skupinama u formi Sveučilišta za treću životnu dob. Više o projektu na http://iskra.pou.hr.
Besplatne likovne radionice će se održavati od siječnja 2019. do svibnja 2019. godine, a moguće je sudjelovti na sljedećim radionicama:
1. radionica - "Linorez u umjetnosti i dizajnu" (trajanje: 36 sati) - polaznici će usvojiti nova znanja o linorezu kao grafičkoj tehnici visokog tiska te njegovoj primjeni u svakodnevnom životu. Radionica uključuje osvještavanje osnovnih likovnih elemenata (crta, kontrast, ritam) 2. radionica - "Restauracija uspomene" (trajanje: 36 sati) - radionica se temelji na starim fotografijama i uspomenama. Polaznik će izabrati jednu fotografiju koju će crtačkim i slikarskim tehnikama izmijeniti kako bi ju nadogradio "osjećajem" koji uspomena na navedeni događaj izaziva.
3. i 4. radionica - "Kamene ploče" (trajanje: 36 sati) - polaznici će izrađivati mozaike manjih dimenzija od lokalnih riječnih oblutaka, keramičkih pločica, mramora i dr. materijala, a u daljnjim setovima radionica mozaici će dobiti različite namjene - ploče za stolove, prilazne staze, murale... Polaznici će naučiti kombiniranje elemenata mozaika, obradu fuga i način pravilne aplikacije na samostalno pripremljenu podlogu.
Ukoliko ste stariji od 55 godina i zanima Vas neka od radionica, prijavite se na telefon 040/395-236, 396-716, 396-717 ili na info@pou-cakovec.hr
Nakon završenih radionica bit će napravljena izložba, a svatko od polaznika ima priliku putovati na izložbe partnerske organizacije.
Početak radionica je krajem siječnja 2019. godine.