«

»

tra. 10

Izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Međimurja

Dana 30.03.2019. godine Udruga tjelesnih invalida Međimurja održala je sjednicu Izvještajne skupštine. Sjednica je započela u 10,30 h pozdravnom riječju predsjednika Udruge i utvrđivanjem prisutnih članova i kvoruma, nakon čega je izabrano radno predsjedništvo od tri člana, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika i prihvaćen je dnevni red.
Predsjednik Udruge izvijestio je prisutne članove o radu Udruge u 2018. godini, o aktivnostima i projektima koje je Udruga provodila. Izvješće o radu Udruge za 2018. godini, Financijsko izvješće za 2018. godini te Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godini jednoglasno su prihvaćeni.
Nakon završene sjednice slijedio je domjenak i neformalno druženje članova.