↑ Return to Članstvo

Etički kodeks

Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života, svjesni neravnopravnog položaja osoba s invaliditetom i udruga, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, članovi Udruge tjelesnih invalida Međimurja (UTIM)  spremni su i obvezuju se na:
AKTIVNOST Aktivno pridonositi djelatnosti UTIM-a, a posebno biti aktivni u davanju inicijativa za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i djelovanja Udruge;
TOLERANCIJU Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost predlaganja konkretnih rješenja i slušanja drugih te izraziti posebnu spremnost da se s uvažavanjem saslušaju tuđi argumenti kada se oni ne slažu s njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj toleranciji u odnosima s drugim članovima UTIM-a kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za takvo ponašanje;
NESEBIČNOST Sudjelovati u organiziranim akcijama, pri čemu su spremni nesebično pomoći onim članovima koji su, zbog razloga otklonjive naravi, spriječeni da u tim akcijama sudjeluju;
SPREMNOST ZA TIMSKI RAD I DOGOVOR Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, kampanja ili inicijativa te ne istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na UTIM bez ovlaštenja Predsjedništva ili osoba ovlaštenih za zastupanje;
POŠTIVANJE DRUGIH Poštovati privatnost svakog člana UTIM-a i to tako da se čuva povjerljivost osobnih podataka ili drugih podataka članova, tj. imena, prezimena, osobne adrese, osobne brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze, kao i sve druge podatke povjerljive prirode. Posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima da ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez pismene suglasnosti UTIM-a ili njegovih članova, na koje se ti podaci odnose;
RAZMJENU INFORMACIJA Posebno se truditi da sve informacije i spoznaje o različitim načinima ostvarivanja prava osoba s invaliditetom do kojih su došli prenesu UTIM-u, a naročito informacije o pravima koja su ostvarili iz područja posebno značajnih za osobe s invaliditetom kao što su prava iz zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, graditeljstva i drugih oblika zaštite;
ALTRUIZAM I OSTVARIVANJE IDEALA U PRAKSI Zalagati se u svakoj prilici za podizanje ugleda i značaja UTIM-a uz proklamirano pravo na samostalnost i neovisnost u radu, kao i za slobodu izbora oblika i načina rada, te ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost punih i potpunih informacija i nastojati što više ljudi uključiti u potporu rada ove udruge osoba s tjelesnim invaliditetom i njegove državne asocijacije. Prihvaćaju navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge tjelesnih invalida Međimurja dužan pridržavati, član se obvezuje i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost za timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebno toplinu i toleranciju za druge osobe s invaliditetom prenese izvan UTIM-a i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći. U slučaju nepoštivanja ovog Etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog Kodeksa i isključen iz Udruge tjelesnih invalida Međimurja, o čemu odlučuje Predsjedništvo.