ožu. 19

Izvješće Nadzornog odbora

U nastavku donosimo Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu

ožu. 14

Financijski izvještaj za 2017. godinu

U nastavku donosimo Financijski izvještaj za 2017. godinu:
Financijski izvještaj za 2017.g.

ožu. 14

Godišnji izvještaj o radu Udruge u 2017. godini

U nastavku donosimo Godišnji izvještaj o radu Udruge u 2017. godini:
Godišnji izvještaj o radu u 2017.g.

velj. 22

Provedena akcija “Ne budite označeni”

Policijska uprava međimurska i Udruga tjelesnih invalida Međimurja su 21.2.2018. provodile akciju "Ne budite označeni".
Policijski službenici i djelatnici Udruge tjelesnih invalida Međimurja su zajedno s volonterima obilazili parkirališta koja imaju označena parkirna mjesta za osobe s invaliditetom. Provjeravali su imaju li vozila parkirana na navedenim mjestima istaknut znak pristupačnosti te su dijelili promotivne letke PU međimurske „Jeste li i Vi invalid???“.
Kako se radilo o preventivnoj akciji, vozače su upozorili da su zauzeli mjesto predviđeno za osobu s posebnim potrebama odnosno preventivno su upućivali vozače da dosljedno poštuju znak pristupačnosti.
U zoni parkiranja pod naplatom na mjestima označenima za osobe s invaliditetom samo je jedno vozilo bilo nepropisno parkirano (bez istaknutog znaka pristupačnosti). Na parkiralištima trgovačkih centara samo je dvoje vozila parkirano na mjestima za osobe s invaliditetom imalo istaknuto znak pristupačnosti, dok je ostalih nekoliko vozila bilo nepropisno parkirano, što dovoljno govori o (ne)osviještenosti građana o potrebi poštivanja propisanih pravila parkiranja.

velj. 06

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Hrvatski Sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Zakon je objavljen (https://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbe…/2017_12_130_2986.html ) u Narodnim novinama br. 130/17. Zakon je stupio na snagu 30. prosinca 2017.
Dvije odredbe Zakona, koje su bitne za prava osoba s invaliditetom stupaju na snagu tek 1. travnja 2018. :
a) članak 5., stavak 1. (kojim se povećava iznos osobne invalidnine s 250% na 300% osnovice)
b) članak 7. (kojim se povećava iznos doplatka za pomoć i njegu s 100% na 120% osnovice, te s 70% na 84% osnovice)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi donosi brojne izmjene, a neke od njih od velike su važnosti za osobe s invaliditetom:
1. Povećanje osobne invalidnine: Povećava se iznos osobne invalidnine s 250% na 300% osnovice. Osobna invalidnina raste s 1250,00 na 1500,00 kn.
2. Povećanje doplatka za pomoć i njegu:
Povećava se doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu s 100% na 120 % osnovice. Povećava se doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu s 70% na 84% osnovice. Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu raste s 500,00 na 600,00 kn, dok u smanjenom iznosu raste s 350,00 na 420,00 kn.
3. Struktura prihoda i imovinski cenzus
U strukturu prihoda se ne uračunavaju plaća i autorski honorar. Novac zarađen temeljem rada koji je reguliran ugovorom o djelu ulazi u prihod.
4. Partnerima se priznaje status njegovatelja
Prema izmjenama ZIDZSS-u, čl. 63., st.3 „pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom“.
5. Ostale izmjene:
a) zajamčena minimalna naknada: uvid u prihod i imovinu korisnika zajamčene minimalne naknade obavlja samo Centar za socijalnu skrb
b) uvodi se usluga obiteljske medijacije
c) uvodi se zabrana otuđenja, odnosno opterećenja nekretnina korisnika od strane djelatnika ustanova socijalne skrbi te njihovih srodnika i partnera

Stariji članci «

» Noviji članci